Toegangscontrole

Met toegangscontrole reguleert u de toegang tot een (deel van een) bedrijfspand/terrein of huis. Bovendien kunt u zelfs op afstand zien wie er bijvoorbeeld voor uw deur staat. Met behulp van een persoonsgebonden pas, beveiligingscode en een eventuele biometrielezer bepaald u wie waar toegang heeft. U kunt deze systemen niet alleen gebruiken voor bezoekers maar ook voor eigen personeel, familie en/of buren.

Biometrie betekent het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens, de vingerafdruk is een bekend voorbeeld maar ook irisscannen is mogelijk. Biometrie kan in principe pasjes, sleutels, wachtwoorden, codes, foto’s en handtekeningen gaan vervangen of in combinatie daarmee beveiliging sterker maken. De kans op fraude neemt hierdoor steeds verder af.

Contact

veb-logo